2012. december 30., vasárnap

Fonal , sapi és egy bogyesz , s nem utolsósorban újévi köszöntő :)Még a nyáron kezdtem fonni ezt a fonalat , de folyton félre kellett tennem .Tegnap aztán megembereltem magam , s valamikor éjfél környékén az utolsó pár centimétert is megfontam .
A gyapjút még Anicetól kaptam .BFL , baby alpaca és selyem keveréke .Valami fantasztikus puha , felhőszerű szösz , csodaszép természetes színben .Sikerült jó vékonyra fonni , s végre rászántam magam arra , hogy kipróbálja a cérnázást 3 ágúra .Viszont arra lusta voltam , hogy szétgombolyítsam , így aztán a navahó technikát választottam .Kicsit izgultam , mert nem szerettem volna elrontani a szép gyapjat .
Nem mondom , hogy tökéletes lett , de elsőre egész szép , s fonni is jó volt .A nemrégiben mutatott sapi feltámadott halottaiból .Felbontottam nagy levegőt véve , s megkötöttem egy mintaegységgel nagyobbra , s egy egységgel magasabbra .Így már kinézek benne valahogy .Kicsit hippis , de jópofa .:)
Egy kis fülbevaló is sikeredett .Mint egy érő szederbogyó .:)


ÁLDOTT, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK MINDENKINEK ,TELVE ÖRÖMMEL ,SZERETETTEL , CSODÁS IHLETTEL , TELJESÜLT ÁLMOKKAL !

2012. december 27., csütörtök

Bodza kendő


Elkészült az ünnepekben a már jó ideje kötött kendőm .Saját festésű csipkefonal , ami még a tavasszal bodzabogyóval készült .1 szállal és 3-s tűvel kötöttem .A minta Fylleryd , ingyenesen letölthető .Nagyon szép , nem bonyolult , szerintem kezdők is belevághatnak .Annyit csaltam , hogy bucik helyett apró gyöngyöket tettem a mintába .4 dkg fonalat használtam fel , s méretek : 170 x 64 cm .A 10 dkg-os gombócból még egy nagyobb méretű kendő is készülhet .
Remélem jól teltek mindnyájatoknak az ünnepek , s gyönyörű gyapjakkal , fonalakkal és alkotnivalókkal lettetek gazdagabbak !
Mutassátok ám meg !!:)

2012. december 24., hétfő

Karácsonyra


Wass Albert : Karácsonyi mese 

"Nagyapánk ott ült szokott helyén a kandalló mellett, s olykor egy-egy bükkfahasábot vetett a sziporkázó tűzre. A szűzdohány füstje kék felhőbe burkolta pipázó alakját ott a nagyszoba végiben, s ezüstös szakállán olykor megcsillant a láng.
Mi gyerekek a mennyezetig érő, gyertyafényben izzó karácsonyfa körül álltunk elfogódottan, és izgalomtól elmeredt szemmel, és sóvár pillantásokat vetve a karácsonyfa alatt fölhalmozott ajándékokra, hűségesen énekeltük a Mennyből az angyal összes verseit. Ének után Apám fölolvasta a betlehemi csillag történetét a Bibliából, elmondtuk közösen a karácsonyi imádságot, s azzal nekiestünk a játékoknak, akár karámba szorított birkanyájnak az éhes farkascsorda.
Kis idő múltával Nagyapánk megszólalt ott a kandalló mellett a maga érdes vénember-hangján:
Aztán tudjátok-e – kérdezte - , hogy miképpen keletkezett tulajdonképpen a karácsony?
Akkor született Jézus Krisztus – felelte Margit húgom okosan új babaháza előtt térdepelve, s Nagyapánk bólintott rá.
Ez igaz – mondta - , mert hogy Ő volt az Úristen legnagyobb karácsonyi ajándéka az emberi világ számára. De maga a karácsony már régen megvolt akkor. Ha ideültök mellém a tűzhöz, elmondom, hogyan keletkezett.
Hát az úgy volt – kezdte el, miután nagyot szippantott a pipájából -, hogy réges-régen, amikor Noé apánk unokái megépítették volt a Bábel tornyát, s annak ledőlte után nem tudták megérteni egymást többé, mert az önzés összezavarta a nyelvüket, az irigység és az elfogultság egyre jobban és jobban kezdett elhatalmasodni ezen a földön. Aki nem volt olyan ügyes, mint a szomszédja, azt ölte az irigység, hogy a másiknak szebb háza van. Aki rest volt megművelni a földjét, az irigyelte azt, akinek szebb búzája termett, s mikor az irigykedés már igen-igen elhatalmasodott az embereken, akkor megszületett belőle a gonoszság. A rest lopni kezdett, a tolvaj gyilkolni, s a kéregető rágyújtotta jótevőjére a házat. Addig-addig, hogy egy napon aztán az Úristen odafönt az égben megsokallotta az emberek gonoszságát, s rájok szabadította a sötétséget és a hideget.
A nap eltűnt az égről, a vizek befagytak, s a rablógyilkos számára nem termett többé semmi az elrablott földön. Nagy fázás, éhezés és pusztulás következett ebből az egész emberi világra. Mikor pedig már közeledett erősen az idő, amikor minden emberi életnek el kellett volna pusztulnia a földön, az Úristen odaintette maga mellé kedvenc angyalát, a Világosságot, és ezt mondta neki: „Eridj le, hű szolgám, s nézz körül a földön, melyet gonoszsága miatt pusztulásra ítéltem. Vizsgálj meg minden embert, asszonyt és gyermeket, s akiben még megtalálod egy csöpp kis nyomát a jóságnak, annak gyújtsál gyertyát a szívében. Én pedig majd az utolsó előtti napon alánézek a földre, s ha csak egy kicsike világosságot is látok rajta, megkönyörülök az emberi világon, s megváltoztatom az ítéletet, amit kiróttam rája.”
Ezt mondta az Úristen, s a Világosság angyala alászállott a földre, hogy teljesítse a parancsot.
A föld sötét volt és hideg. Mint a csillagtalan, zimankós téli éjszaka, olyan. Az emberek tapogatózva jártak az utcákon, s akinek még volt egy darabka száraz, fagyott kenyere, az elbújt vele a pincék mélyére, hogy ne kelljen megossza mással. Egy birkabőr bundáért meggyilkolta apját a fiú, s akinek még tűz égett a kemencéjében, az fegyverrel őrizte szobája melegét a megfagyóktól. Az angyal nagyon nagyon elszomorodott, hogy hasztalan járta az emberi világot, mert nem talált benne sehol egy fikarcnyi jóságot sem.
Lassanként kiért a városból, s ahogy a dűlőúton haladt fölfele a hegyek irányába, egyszerre csak összetalálkozott a sötétben egy emberrel, aki egy döntött fát vonszolt magával kínlódva. Kiéhezett, sovány ember volt, s csak szakadt rongyok borították a testét, de mégis húzta, vonszolta magával a terhet, bár majdnem összeroskadt a gyöngeségtől. „Minek kínlódsz ezzel a fával? – kérdezte meg az angyal. – Hiszen ha tüzet gyújtanál belőle magadnak itt, ahol állsz, megmelegedhetnél mellette.”
„Jaj, lelkem, nem tehetem én azt – felelte az ember. Asszonyom s kicsi fiacskám van otthon, akik fagynak meg, s olyan gyöngék már, hogy idáig nem jöhetnének el. Haza kell vigyem nekik ezt a fát, ha bele is pusztulok.” Az angyal megsajnálta az embert, és segített neki a fával, s mivel az angyaloknak csodálatos nagy erejük van, egyszerre csak odaértek vele a sárból rakott kunyhóhoz, ahol a szegény ember élt.
Az ember tüzet rakott a kemencében, s egyszeriben meleg lett tőle a kicsi ház, s míg egy sápadtra éhezett asszony s egy didergő kisfiú odahúzódtak a tűz melege mellé melegedni, az angyal meggyújtott egy gyertyát az ember szívében, mert jóságot talált abban.
„Édesanyám, éhes vagyok . . .” – nyöszörögte a gyermek, s az asszony benyúlt rongyai közé, elővett egy darab száraz kenyeret, letörte az egyik sarkát, s odanyújtotta a gyermeknek. „Miért nem eszed meg magad a többit? – kérdezte az angyal. – Hiszen magad is olyan éhes vagy, hogy maholnap meghalsz.” „Az nem baj, ha én meghalok – felelte az asszony, csak legyen mit egyék a kicsi fiam.” S az angyal ott nyomban meggyújtotta a második gyertyát is, és odahelyezte az asszony szívébe.
A gyermek leharapott egy kis darabot a kenyér sarkából, aztán megszólalt: „Édesanyám, elhozhatom két kis játszótársamat a szomszédból? Ők is éhesek, s nincs tűz a házukban. Megoszthatnám velük ezt a kis kenyeret meg a helyet a tűznél!” Az angyal pedig meggyújtotta a harmadik gyertyát is, és odaadta a kisfiúnak, aki boldogan szaladt ki a gyertyával a sötét éjszakába, hogy fénye mellett odavezesse kis társait a tűzhöz és a kenyérhez.
S pontosan ekkor érkezett el az utolsó előtti nap, és az Úristen alátekintett a földre, s a nagy-nagy sötétségben meglátott három kis pislákoló gyertyalángot. És úgy megörvendett annak, hogy az angyal mégis talált jóságot a földön, ha nem is többet, csak hármat, hogy azon nyomban megszüntette a sötétséget, visszaparancsolta a napot az égre, s megkegyelmezett az emberi világnak.
S azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség minden este korábban szakad alá, és minden reggel későbben távozik, hideg támad, és befagynak a vizek, s a sötétség uralma lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi emberek pedig megijedünk, s eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit elkövettünk az esztendő alatt, és amikor eljön a legrövidebb nap, és a Világosság angyala alászáll közénk jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen ha alátekint, fényt lásson a földön, s megbocsássa a bennünk lévő jó miatt a bennünk lévő rosszat.
Ez a karácsony igazi meséje – fejezte be Nagyapánk ott a kandalló mellett azon a régi-régi karácsonyestén - , én pedig azért mondottam el nektek, gyerekek, hogy megjegyezzétek jól, és emlékezzetek reá. Mert ez a mi emberi világunk újra építeni kezdi a Bábel tornyát, melyben egyik ember nem értheti meg a másikat, jelszavakból, hamisságokból, elfogultságokból és előítéletekből s jönni fog hamarosan az irigység is, a rosszindulat, meg a gonoszság, melyek miatt az Úristen újra pusztulásra ítéli majd az embert. Tolvajlás és gyilkosság fog uralkodni a földön, s ha a nyomorúság és a nagy sötétség rátok szakad majd, akarom, hogy emlékezzetek: csak a szívetekben égő gyertya menthet meg egyedül a pusztulástól."

Ezzel a csodaszép történettel szeretnék mindenkinek meghitt , örömteli karácsonyt kívánni !
S , ezzel a helyes fotóval ,amit innét csakliztam , oldva a gyönyörű mese komoly szépségét , remélve , hogy vidám mosolyt csal az arcotokra !:)

2012. december 19., szerda

Sapi


A nemrégiben font színes fonalból kötöttem magamnak egy sapit .Jól jönnek a színek télen .:)
A minta Foliage Hat .4-es tűvel készült és 44 gr fonal kellett hozzá .Haladós és szép minta , érdemes kipróbálni .
Sajna úgy jártam , hogy borzasztóan áll a fejemen , mert teljesen passzos .Úgy döntöttem erős leszek és lebontom , s mivel maradt fonal egy mintaegységgel többet kötök .A buggyosabb jobban áll rajtam ....remélem .:)2012. december 9., vasárnap

Tolltartót nemezeltem


 Kártolódobon kevertem össze többféle lila gyapjút , hogy izgalmas felület jöjjön létre .


Ilyen lett az elkészült batt .


Kevéske selyemszállal díszítettem ....azután gyúrtam és gyúrtam , gyúrtam ...s ilyen lett :

A mintát tűnemezeléssel készítettem rá .Még egy kis gomb , s kész .:)

2012. november 12., hétfő

Festegetés , fonogatás :)Festegettem nemrégiben egy kis fonalat .Az ősz színei roppant inspirálóak .A langyosan melengető napsugár , egy finom tea melege és az avar illata jut eszembe róla .:)
A fonás most kicsit háttérbe szorult , idő hiányában .De azért egy apróságot mutatok .Összekártoltam fehér merinót bordós és lilás színekkel , s egy kis selyemmel .Ez lesz az eredménye .


2012. november 7., szerda

Mindenféle

Készítettem egy kis egyszerű őszi dekorációt .A színek fogtak meg .Finom ezüstös zöldek , ködös szürkék , barnák .:)
Drops Puddel fonalból kötöttem egy mellényt egy kedves volt osztálytársamnak .40 dkg fonal kellett és 5-ös tűvel kötöttem .Jó vastag , s meleg mint egy kályha .Nem volt könnyű kötni , a sok buci közt néha megakadtam , de nagyon szép a textúrája .s az kárpótolt .Próbálkoztam a derekába fűzött szaténszalaggal , de valahogy nem jött be , kikívánkozott belőle .Aranyos a tulajával együtt .:)

Ez pedig Édesanyám alkotása , gondoltam megmutatom nektek milyen ügyes .Alpissima fonal , a fonalam.hu -tól volt az alapanyag , kb.:18 dkg és 4-es tűvel készült .A fotó nem lett túl jó , valahogy a baba nem viselte jól a felsőt , de azért a minta látszik .:)
Édesanyámon szebben áll .

2012. október 26., péntek

Azért néha festegetek is :)Ezt a kendőt nemrégiben festettem .A kedvencem ez a motívum .
Közben festegetek egy kis falat ....no meg gyapjat .:)Hamarosan megmutatom .

2012. október 20., szombat

Kézmelegítő

Most már aktuális a kézmelegítő azt hiszem .:)


Saját terv alapján készült ebből a fonalból .Mindig nagyon tetszettek ezek az ujjatlan kesztyűk , de ez az első amit kötöttem magamnak .Mondhatom ezeken a hűvös őszi reggeleken praktikus kiegészítő .
A horgolás és a szatén masni egészen nőiessé teszi , az amúgy egyszerű mintát .

2012. október 16., kedd

Fonalak és a kendőkezdeményem


 
 

 
Őket festegettem mostanában .A felső kettő selyem és baby alpaca keverék .Fantasztikus anyag , fényes és finom puha .Az alsó 3 pedig merinó csipkefonal .
 
Ez a kis lila pedig a bodzával festett fonalam , amiből 1 szállal és 3-as tűvel elkezdtem egy kendőt .Még az elején vagyok , s nem is megy túl gyorsan , mert van még néhány munka elkezdve .Persze igyekszem másokét készíteni előbb , de azért belekötögetek a sajátomba is .:)

2012. szeptember 30., vasárnap

Zöldike mellényke :)


Zöldike fonományból zöldike mellényke .:)
A boleró mellett a mellény is nagyon praktikus és elegáns ruhadarab szerintem .Hordható pólóval , inggel , nagyon csini garbóval és ha olyan a fazon még mindezek nélkül is .Szóval jó ha van a ruhatárunkban néhány darab .Körülnézve nem találtam többet kettőnél , s így gondoltam néhányat kötök magamnak .
Pontosan 117 gramm saját festett és font fonalból készült , s a minta is a magam agyszüleménye .
Olyan jó ránézni , ahogy a színek egymásba folynak .Tiszta tavaszi hangulatom lesz tőle !:)

2012. szeptember 25., kedd

Kiri


Kicsit elmaradtam az írással mostanában , de azért az az alkotással nem .Sok volt a jövés-menés , elintéznivaló .
A lényeg , hogy sok minden készült .Az egyik ez a kendő .Az első Kiri-m .:)Nagyon szép minta és jó volt kötni , hamar megtanultam .A fonal saját festésű csipkefonal , kettő szállal és 4-es tűvel készült .Szép nagy lett , de sajna nem mértem meg , s már nem is tudom , mert a tulajdonosa , egy kedves kötős társam  nyakát melengeti .


Hamarosan jövök még néhány elkészült munkával , s egy új sorsolással , mert a kendőért nem jelentkezett még a nyertes , így úgy döntöttem , hogy újat sorsolok .

2012. szeptember 2., vasárnap

Sorsolás !!!:)

Nagyon köszönöm nektek először is , hogy ennyien jelentkeztetek , köszönöm a kedves szavakat , a sok bíztatást !!!:)
Legszívesebben mindenkinek adtam volna ajándékot , de hát az élet már csak ilyen ....dönteni kellett .
A fonalas csomag Szilvié lett , a kendős pedig Anikóé , aki a facebookon jelentkezett .
Gratulálok nektek , s a látottakon kívül még egy picike apróság lesz a csomagban .
Az emilcímemre várom a lakcímetek , s a héten postázom az ajándékokat .

2012. augusztus 27., hétfő

Grillázs boleróMég tavaly vettem Barkáéktól ezt a pamutfonalat .Alize grillázs színben .Finom puha .Nézegettem egy ideig , hogy mi is legyen , aztán boleró mellett döntöttem .Innét ingyenesen letölthető .Nagyon szép csipkeminta és gyorsan elkészült .Ha valaki szeretne egy kis felsőt , ráadásul hamar , akkor bátran ajánlom .:)Nem egészen 10 dkg kellett hozzá és 4-s tű .A szélével kicsit meggyűlt a bajom .A patent minta nem nyúlt elég szépen , így lebontottam , s elkezdtem horgolt szélt készíteni .Mondhatom ez sem tetszett , s újra felszedtem a szemeket , most jóval többet , s maradt a patent .Ez illik hozzá igazán .

.....s hamarosan sorsolok ám !!!:)